• City-Landscape-Lighting-Building-France

    Nhập siêu thép hơn 4,6 tỷ USD

    Số liệu mới nhất của Tổng cục Hải quan ghi nhận đến cuối tháng 10-2014, nhập siêu của ngành thép tăng hơn 400 triệu USD so với cùng kỳ năm ngoái. Với tốc độ nhập khẩu thép (đến cuối tháng 10-2014 đã hơn 4,6 tỉ USD) như hiện nay, khả năng nhập siêu của ngành […]