• City-Landscape-Lighting-Building-France

    Nhập siêu thép hơn 4,6 tỷ USD

    Số liệu mới nhất của Tổng cục Hải quan ghi nhận đến cuối tháng 10-2014, nhập siêu của ngành thép tăng hơn 400 triệu USD so với cùng kỳ năm ngoái. Với tốc độ nhập khẩu thép (đến cuối tháng 10-2014 đã hơn 4,6 tỉ USD) như hiện nay, khả năng nhập siêu của ngành […]

  • 4384984

    Áp dụng công nghệ sản xuất thép hiện đại

    Năm năm trở lại đây, thị trường thép nước ta có sự tham gia ồ ạt của nhiều thành phần kinh tế. Năm 2007, Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) thực hiện một cuộc khảo sát, thống kê việc ứng dụng công nghệ mới tại các doanh nghiệp sản xuất thép. Nhóm các nhà máy […]