( Thép tròn trơn- Phương Bắc) 

Chúng tôi tự hào là nhà cung cấp cho các Công Ty, Tập đoàn lớn trong cả nước. 

Untitled     

 

 

                      CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP SỐ 5 

 

 

 

 

 

 

 

Untitled

 

 

NHÀ MÁY THÉP QUY CHẾ TỪ SƠN

 

 

 

 

logo                      CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN PHÚ XUÂN VIỆT